Завідувач кафедри

 

IMG_3517

Терещенко Юрій Іларіонович, доктор історичних наук, професор

1939 року народження. У 1965 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. 1971 р. в Інституті історії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію за темою: “Політична боротьба на виборах до міських дум України у 1917 р.”. 1988 р. в Інституті історії АН УРСР захистив також докторську дисертацію за темою: “Економічна політика радянської влади на Україні в період громадянської війни 1918-1920 рр.”. 1963-1987 рр. працював в Інституті історії Академії Наук України. З 1976 р. – старший науковий співробітник. Від 1987 р. працює у Київському національному лінгвістичному університеті, де з жовтня 1991 р. очолює кафедру історії України та зарубіжних країн. Професор (1992 р.), академік Української академії історичних наук (1999 р.). Ю.І.Терещенко є головним редактором “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія”, періодичного наукового збірника “Ucrainica – Polonica”, заступником головного редактора фахового періодичного видання “Історичний журнал”. Опублікував понад 100 наукових праць і підготував одного доктора і 11 кандидатів наук.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 

 1. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави. – К., 1993. – 134 с.
 2. Історія України. Кн. 1. Від найдавніших часів до 1917 р. – К., 1995. – 423 с. (У співавторстві).
 3. В’ячеслав Липинський. З епістолярної спадщини. – К., 1996. – 199 с. (У співавторстві).
 4. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. – К., 1996. – 496 с.
 5. Україна у складі Литовського князівства та Польського королівства. – К., 1997. – 68 с. // Додаток до часопису “Історія України”. – 1997. – №16 (32).
 6. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. – Донецьк, 2005 (У співавторстві).
 7. Український патріот з династії Габсбургів. – К., 2008. – 382 с. (У співавторстві).
 8. Скарби історичних традицій: нариси з історії української державності. – К., 2011. – 557 с.
 9. В’ячеслав Липинський та його доба: Книга третя. – Київ: Темпора, 2013. – 796 с. (У співавторстві).
 10. Україна і Східний світ: Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 115 с.
 11. Україна і Європейський світ (XVII-XVIII ст.): Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 126 с.
 12. Україна і Франція: Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 65 с.
 13. Скоропадські. Родинний альбом. Книга 1. – Київ: Темпора, 2014. – 504 с., іл.
 14. Скоропадські. Родинний альбом. Книга 2. – Київ: Темпора, 2014. – 496 с., іл.
 15. В’ячеслав Липинський та його доба: Книга четверта. – Київ: Темпора, 2015. – 824 с.,іл. (У співавторстві).

 

Статті:

 

 1. Богдан Хмельницкий и его время // История. – 1996. – №8. – С.7-10.
 2. Київські епізоди життя й діяльності Петлюри 1917 року // У 70-річчя паризької трагедії (1926-1996): Збірник пам’яті Симона Петлюри. – К., 1997. – С.157-171.
 3. Вільгельм Габсбург – Василь Вишиваний : з історії життя і діяльності // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. – 1998. – Вип.2. – С.4-26.
 4. Варшавський договір 1920 р. і його оцінка українською дипломатією // Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань: Збірник наукових праць. – Фастів, 1999. – С.130-139.
 5. Соціальна еволюція козацтва у другій половині XVI ст. // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. – 1999. – Вип.3. – С.4-26.
 6. Причинки до історії галицького консерватизму // Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. – 2000. – Вип.4. – С.11-67.
 7. До 85-річчя Української Держави – Гетьманату Павла Скоропадського // Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – К.: КНЛУ, 2003. – С.11-22.
 8. Історичні передумови європейського вибору України // Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення. – К., 2003. – С.3-9.
 9. Зростання національної свідомості в українському аристократичному середовищі Галичини на переломі ХІХ і ХХ століть // Україна соборна: Зб. наук. ст. – Вип.2. – Ч.ІІІ: Історична регіоналістика в контексті соборності України. – К., 2005.
 10. Український консерватизм у контексті українсько-польських відносин в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Ucrainiсa-Polonica. – К.; Житомир, 2004. – Вип.І. – С.21-36.
 11. Династичний принцип влади і національна консолідація в добу Хмельниччини в оцінці В.Липинського // Вячеслав Липинський та його доба. – К., 2008. – С.328-356.
 12. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал. – 2008. – №4. – С.19-37.
 13. Іван Мазепа в оцінці В’ячеслава Липинського // Вісник КНЛУ. Серія “Історія. Економіка. Філософія”. – Вип.14. – К., 2008.
 14. Україна і Англія в класократичній концепції В’ячеслава Липинського // В’ячеслав Липинський та його доба. – Т.ІІ. – К., 2010. – С. 548-577.
 15. Проблема европеїзації козацької державності в «Україні на переломі» В’ячеслава Липинського / „В’ячеслав Липинський та його доба: Книга третя”. – Київ: Темпора, 2013. – С. 20 -87.
 16. Потенціал українського консерватизму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ‘‘Історія, економіка, філософія’’. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 17. – С.8-13.
 17. Україна у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVIII-першій половині XIXст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ‘‘Історія, економіка, філософія’’. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 17. – С.257-278.
 18. Українська аристократична еліта і родина Скоропадських / „Скоропадські. Родинний альбом. Книга 1”. – Київ: Темпора, 2014. – С. 8-43.
 19. Українське ХІХ століття: асиміляція неможлива // Український тиждень. – № 28 – 11-17 липня 2014 р. – С. 38-43.
 20. Україна ХІХ століття: між консерватизмом і лібералізмом // Український тиждень. – № 29 – 18-24 липня 2014 р. – С. 43-47.
 21. Українська аристократична еліта і родина Скоропадських // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ‘‘Історія, економіка, філософія’’. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 19. – С.3-37.
 22. Україна в умовах розвитку промислового капіталізму і буржуазної трансформації двох імперій (друга половина ХІХ-початок ХХ століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ‘‘Історія, економіка, філософія’’. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 19. – С.135-170.