Наукова робота

 

нформаційний лист

Викладачі та аспіранти кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства працюють над розробкою теми “Український національно-визвольний рух новітньої доби”. Важливими напрямками, за якими виконується наукова робота викладачами, аспірантами, студентами, є: Україна в період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.; Україна і європейський світ; національні меншини в Україні; українська політична еміграція в міжвоєнний період (1919-1939). Останні роки викладачі кафедри плідно працюють над дослідженням українського консерватизму як суспільно-політичного і духовного явища.

Кафедра підтримує тісні творчі контакти з низкою вищих навчальних закладів та наукових установ, серед яких: Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії і джерелознавства НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна Академія Служби безпеки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Запорізький університет та ін. Кафедра співпрацює з науковими установами інших країн. Зокрема, разом з Інститутом славістики Польської Академії Наук та Польським науковим товариством у Житомирі здійснюється видання наукового збірника “Ucrainica – Polonica” (головний редактор Ю.І.Терещенко, вийшло 3 випуски).
В результаті контактів із Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В.К.Липинського (Філадельфія, США) був підготовлений до друку та виданий сімейний фотоальбом родини Скоропадських, в якому, крім фотодокументів, вміщено наукові публікації, присвячені Павлу Скоропадському та українській еліті ХІХ – початку ХХ ст., обсягом 4 друк.арк.
Проф. Ю.І.Терещенко був одним з організаторів Міжнародної наукової конференції “Консерватизм в Україні і Польщі: історія, політика, ідеологія”, яка відбулась у Кракові (Польща).
У 1996 р. кафедра історії України виступила ініціатором фахового видання “Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” (головний редактор Ю.І.Терещенко), в якому викладачі та аспіранти мають можливість регулярно друкувати свої наукові розвідки. Ця робота продовжується, на сьогоднішній день вийшло 15 випусків. Крім того, видається збірник наукових статей “Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика”, який знайомить з останніми дослідженнями різних аспектів українського консерватизму (7 випусків). Виходить друком періодичний науковий збірник “В’ячеслав Липинський та його доба”. (Відповідальний редактор Ю.Терещенко). Досі видруковано три випуски.

PDF Історія 2012 №17

PDF Історія 2013 №18

PDF Історія 2014 №19І

Інформаційний лист