Інформаційний лист

Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства була утворена у 1987 р. як кафедра історії України (з 2000 р. – кафедра історії України та зарубіжних країн, з 2010 р. – кафедра історії України і філософії). Вона стала однією з перших кафедр вітчизняної історії, які почали створюватись після проголошення незалежності України. Від початку існування кафедра історії України підпорядкувала свою діяльність формуванню національно-свідомого, озброєного глибокими історичним знаннями студентства. Було розроблено типову і робочу програму курсу “Історія України”, який передбачає систематичний виклад подій від найдавніших часів до сучасних соціально-економічних і політичних процесів включно. У 2012-2013 н.р. кафедра пройшла ліцензування на підготовку фахівців з туристичного обслуговування освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” отримала назву кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства.

Одним з важливих напрямків діяльності кафедри історії України та зарубіжних країн стало врахування специфіки університету як вищого лінгвістичного навчального закладу. Було запроваджено читання спецкурсів, які розкривають історичні зв’язки України з країнами, мова яких вивчається, під загальною назвою “Україна і європейський світ” та “Україна і східний світ”. Суттєву корекцію у весь зміст діяльності кафедри було внесено у 2000 р., відколи їй було передано викладання курсу “Країнознавство”. Дисципліна ставить за мету дати знання про стан сучасного розвитку кожної країни, мова якої вивчається, особливості її історичного і культурного розвитку, географію.